Konvencionalna dojava požara

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Konvencionalne centrale se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona. Prema propisu, jedna zona sadrži do 30 javljača požara ili ručnih javljača požara. U slučaju aktiviranja javljača požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni). Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran, zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu. Eko Alarm Vam nudi široku paletu konvencionalnih centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za konvencionalnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo.

VRC TEROFIRE

– Mikroprocesorska konvenciona protiv požarna centrala sa EN54-2 & 4
– 16, 24, 32, 40, or 48 detekcionih zona
– 15 characters programabilnog teksta po zoni
– Programabilna preko prednjeg panela ili serijskog terminlala
– Pamti 16 događaja u slučaju požara
– Pamti 16 događaja u slučaju greške
– 19 x 2 LCD sa poyadinskim osvetljenjem
– Daljinska komanda za utišavanje i greške

DETEKTOR EVC – P

– Interni tranzistor za ograničenje struje
– Širok naponski opseg (12V – 30 V)
– 360° LED za indikaciju
– 50 µA struja u mirnom režimu
– 50 mA struja u alarmnom režimu

DETEKTOR EVC – DP

– Dualni optički detektor
– Interni transistor za ograničenje struje
– Širok naponski opseg (16V – 28 V)
– 360° LED za indikaciju
– 50 µA struja u mirnom režimu
– 50 mA struja u alarmnom režimu

DETEKTOR EVC – H – A2S i EVC – H – CS

– Termički dektor za 62°C i 92°C
– Interni transistor za ograničenje struje
– Širok naponski opseg (12V – 30 V)
– 360° LED za indikaciju
– 50 µA struja u mirnom režimu
– 50 mA struja u alarmnom režimu