Dojava gasa

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.
Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem “adresabilan” to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran. Eko Alarm Vam nudi široku paletu centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za adresabilnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo.

NITTAN CENTRALA

– 1 – 6 petlji
– Nittan Evolution protokol
– 254 adresa i 32 zone po petlji
– 1524 adresa i 192 zone po 6 petlji
– Lagano adresiranje detektora uz pomoć ručnog programatora
– Full auto-learn capability
– Totalno fleksibilni mrežni kapacitet uz pomoć RS485
– Apsolutna sigurnost mreže
– Multiprocesorski dizajn dozvoljava potpuno full EN54 uklapanje
– Dve potpuno nadgledane alarmne petlje
– 4 proframabilna relejna izlaza
– RS232 izlaz

VOYAGER CENTRALA

– 1 – 2 petlje
– Uklapanje sa EN54  2 i 4
– Potpuno uklapanje sa Apollo XP95 Discovery compatibility
– Automatsko prepoznavanje  Apollo or CEL centrala
– Razvijen mod menjanja opcija dodeljivanjem dan/noć i specijalnih grupa
– Softverski paket baziran na Windows-u
– 500mA izlaz po petlji sa visoko stabilnom naponskom platformom

CENTRALA MX 4400

– 240×64 Grafički LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
– LED Indikatori 3 Crvena (2 x Požar, 1 x Alarm), 1 Zeleni  (Napajanje) & 12 Žutih (Greške & Sistem)
– Kontrolna alfa numerička tastatura, navigacioni taster ii sistemski tasteri za reset i mute
– Protokoli  Hochiki ESP, Apollo XP95 i Discovery & Nittan Evolution
– 1 – 4 petlje  Expandable via individualnih plug-in  drijvera petlje
– 500mA izlaz po petlji
– Napajanje 1 x 24v 500mA
– Kapacitet baterije 24v 18 Ah unutrašnje 24v 48Ah spoljašnje

DETEKTOR EV – P

– Evolution FSK protocol
– RIL i osnovni kontrolni izlazi
– 360° LED za indikaciju
– 200 µA struja u mirnom režimu
– 5.2 mA struja u alarmnom režimu