EKO ALARM
PROTIV PROVALA

Kriminalitet na našem području je proteklih godina u konstantnom porastu. Česte su provale, razbojništva i krađe. Štete koje mogu nastati od posledica provale (gubitak dokumenata, predmeta posebne vrednosti ili poverljivih informacija) predstavljaju štete koje se ne mogu finansijski nadoknaditi. Svima nama je cilj da osiguramo teško stečenu imovinu i da povećamo ličnu sigurnost. Za ostvarivanje tog cilja preporučujemo Vam protivprovalne sisteme. Eko Alarm Vam nudi široku paletu centrala, detektora, šifratora, sirena i ostale opreme vezane za protiv provalu, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo. Za dodatne informacije posetite našu kontakt stranu.

DSC centrala

- 6 zona na ploči
- Proširenje do 16 hardwired zona
- Proširenje do 32 wireless zona
- 2 PGM izlaza: proširenje do 14 (PC5204, PC5208)
- Uzorak programiranja
- Spojen sa do 8 nadgledanih šifratora
- 2 particije
- Zapis do 500 događaja
- 48 korisničkih šifri

DSC detektor LC-100-PI

-  Digitalna analiza signala
-  Imunost na kućne ljubimce do 25 kg
-  Quad Linear Imaging tehnologija za oštru analizu dimenzija
tela i razlikovanje od pozadine i kućnih ljubimaca
-  Napredna ASIC-based elektronika
-  Kompaktan dizajn za instalaciju u stambenim prostorima
-  Podesiv promenjiv brojač impulsa
-  Podešavanje PIR osetljivosti

DSC detektor LC-103-PIMSK-W

-  Digitalna analiza signala
-  Imunost na kućne ljubimce do 25 kg
-  Quad Linear Imaging tehnologija za oštru analizudimenzija tela i razlikovanje od pozadine i kućnih ljubimaca
- Mikrotalasna detekcija zasnovana na Dupler-ovom principu
- Jedinstveni mikrotalasni sensor pokreta sa micro-strip patch antenom
-  Napredna ASIC-based elektronika

Acuity detektor loma stakla

-  Zasnovan na Acuity™ hardware loma stakla
-  Detektuje sve tipove loma
-  Može se testirati koristeći simulator loma stakla (AFT-100)
-  Ugrađen tamper prekidač

Detektor loma stakla DG457

- Dva operativna moda (addresabilna za EVOseriju konvencionalnih releja)
- Daljinski test mod kada se koristi sa  TestTrek V2
- Puna audio i nečujna analza spektra
- 7 frekvencijskih digitalnih filtera, digitalnih usmeračkih pojačala i određivanje frekvencijskih tokova
- Analiza udarnih i potresnih talasa
- Visoka imunost za RFI i EMI signale
- Podesiva osetljivost
- Anti-tamper prekidač

DSC šifrator

-  2x16 pun displej za poruke
-  Osvetljenje displeja i tastature
-  Prikaz spoljne temperature
-  Instalatersko programiranje
-  Multi jezčka podrška
-  5 programabina funkcijska tastera
-  3 one-touch nužna tastera
-  Tamper prekidač
-  Vek baterije - 3 godine

PARADOX šifrator K651

- LCD displej sa 32 karaktera
- 1 ulaz za tastaturnu zonu
- 1 PGM izlaz
- nezavisno podešavanje ozvučenih zona
- 7 brzih funkcija, aktivirane pritiskom dugmeta
- 3 panik uzbune aktiviraju se jednim pritiskom
- prikaz vremena
- podešavanje osvetljenja, kontrasta i brzine listanja

T-VOX

- 3 Ulazne zone sa N.C. (normalno zatvoren) ili N.O. (normalno otvoren) vrstom aktiviranja
- Govorna poruka za svaku ulaznu zonu ili jedinstvena govorna poruka
- Uredaj koristi standardnu telefonsku liniju
- l3 grupa po 4 broja sa maksimalno 16 cifara unutar broja
- Grupe brojeva se mogu dodeljivati jednoj ili više ulaznih zona
- Tonsko (DTMF) ili impulsno biranje
- Programiranje svih parametara na ugradenom programatoru (opcija)
- Potvrda primljenog poziva i mogucnost prekida sekvence poziva
- Kontrola signala na telefonskoj liniji i mogucnost iskljucenja kontrole
- RESET ulaz prekida aktivnost zapocete sekvence poziva
- Nadgledanje prisustva telefonske linije (TLM) i aktiviranje izlaza TLM u slucaju da linija nije prikljucena
- Programski RESET parametara
- Trajno memorisanje svih programskih parametara i govornih poruka
- Napon napajanja 13.8Vdc (10,5Vdc do 15Vdc)

DSC sirena
- Spoljašnja antisabotažna sirena
- Snaga: 40W
- Strob lampa
- Tamper prekidač