EKO ALARM
KONVENCIONALNA DOJAVA POŽARA

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Konvencionalne centrale se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona. Prema propisu, jedna zona sadrži do 30 javljača požara ili ručnih javljača požara. U slučaju aktiviranja javljača požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni). Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran, zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu. Eko Alarm Vam nudi široku paletu konvencionalnih centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za konvencionalnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo. Za dodatne informacije posetite našu kontakt stranu.

Strana 1 2
VRC TEROFIRE

- Mikroprocesorska konvenciona protiv požarna centrala sa EN54-2 & 4 
- 16, 24, 32, 40, or 48 detekcionih zona
- 15 characters programabilnog teksta po zoni
- Programabilna preko prednjeg panela ili serijskog terminlala
- Pamti 16 događaja u slučaju požara
- Pamti 16 događaja u slučaju greške
- 19 x 2 LCD sa poyadinskim osvetljenjem
- Daljinska komanda za utišavanje i greške

DETEKTOR EVC - P

- Interni tranzistor za ograničenje struje
- Širok naponski opseg (12V – 30 V)
- 360° LED za indikaciju
- 50 µA struja u mirnom režimu
- 50 mA struja u alarmnom režimu

DETEKTOR EVC - DP

- Dualni optički detektor
- Interni transistor za ograničenje struje
- Širok naponski opseg (16V – 28 V)
- 360° LED za indikaciju
- 50 µA struja u mirnom režimu
- 50 mA struja u alarmnom režimu

DETEKTOR EVC - H - A2S i EVC - H - CS

- Termički dektor za 62°C i 92°C
- Interni transistor za ograničenje struje
- Širok naponski opseg (12V – 30 V)
- 360° LED za indikaciju
- 50 µA struja u mirnom režimu
- 50 mA struja u alarmnom režimu

DETEKTOR EVC - IR

- Dual band IR detector za registrovanje plamena
- Interni transistor za ograničenje struje
- Širok naponski opseg (10V – 30 V)
- 360° LED za indikaciju
- 50 µA struja u mirnom režimu
- 50 mA struja u alarmnom režimu

DETEKTOR RP - RS - 01

- Ručni detektor
- Interni transistor za ograničenje struje
- Širok naponski opseg (12V – 30 V)
- 50 mA struja u alarmnom režimu
- 24V napon u alarmnom režimu

DETEKTOR WRP - R - 01

- Ručni detektor
- Interni transistor za ograničenje struje
- Širok naponski opseg (12V – 30 V)
- 50 mA struja u alarmnom režimu
- 24V napon u alarmnom režimu

PPC Bentel J408-8 / J408-4 / J408-2

- 8 kontrolisanih i balansiranih zona
- Napon napajanja230 Vac ±10%
-  RS485 bus
- Opremljen za dve 12 V 7 Ah baterije
- Dimenzije 354x280x100 mm
- Težina (bez baterija) max. 4,5 Kg
- Do 32 detektora po zoni
- Gasna zona kompaktibilna sa  4 – 20 mA gas detektorima
- Nadgledani požarni izlazi za aktivaciju telefonske dojave
- Programabilni open – kolektor izlazi
- Dan/Noć mod
- 50 poslednjih logovanja se može videti preko PC računara
- Komanda za utišavanje sirena

PPC Bentel J408

- 8 kontrolisanih i balansiranih zona sa mogućnošću proširenja na 24
- Displej sa pozadinskim osvetljenjem
- Napon napajanja230 Vac ±10%
- RS485 bus
- Opremljen za dve 12 V 7 Ah baterije
- Dimenzije 422x502x116 mm
- Težina (bez baterija) max. 8.5 Kg
- Do 21 detektora po zoni
- Gasna zona kompaktibilna sa 4 – 20 mA gas detektorima
- Mogućnost dogradnje modula gašenja sa mikroprocesorskim
  upravljanjem gašenja
- Jedan relejni izlaz (open collector) po zoni
- Signalizuje izgubljene detektore
- 2 24 V alarmna izlaza
- Dan/Noć mod
- 50 poslednjih logovanja se može videti preko PC računara
- Komanda za utišavanje sirena

Strana 1 2