EKO ALARM
KONVENCIONALNA DOJAVA POŽARA

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Konvencionalne centrale se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona. Prema propisu, jedna zona sadrži do 30 javljača požara ili ručnih javljača požara. U slučaju aktiviranja javljača požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni). Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran, zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu. Eko Alarm Vam nudi široku paletu konvencionalnih centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za konvencionalnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo. Za dodatne informacije posetite našu kontakt stranu.

Strana 1 2
BENTEL DETEKTOR 601 - P

- Optički detektor
- EN54 odobren od LPCB
- Široki naponski opseg 10.5V – 33V
- Estetski diskretan
- Moćne perfomanse i pouzdanost
- Dizajniran za brzu instalaciju
- Integrisane alarmne LED
- Daljinska konekcija za LED
- Nezavisno ožičavanje polariteta

BENTEL DETEKTOR 601 - CH

- Detektor ugljen monoksida
- EN54 odobren od LPCB
- Široki naponski opseg 10.5V – 33V
- Estetski diskretan
- Moćne perfomanse i pouzdanost
- Dizajniran za brzu instalaciju
- Integrisane alarmne LED
- Daljinska konekcija za LED
- Nezavisno ožičavanje polariteta

BENTEL DETEKTOR 601 - PH

- HPO detektor dima
- EN54 odobren od LPCB
- Široki naponski opseg 10.5V – 33V
- Estetski diskretan
- Moćne perfomanse i pouzdanost
- Dizajniran za brzu instalaciju
- Integrisane alarmne LED
- Daljinska konekcija za LED
- Nezavisno ožičavanje polariteta

BENTEL DETEKTOR 601 - H - R

- Termički detektor
- Registruje promenu (povećanje) temperature
- EN54 odobren od LPCB
- Široki naponski opseg 10.5V – 33V
- Estetski diskretan
- Moćne perfomanse i pouzdanost
- Dizajniran za brzu instalaciju
- Integrisane alarmne LED
- Daljinska konekcija za LED
- Nezavisno ožičavanje polariteta

BENTEL DETEKTOR 601 - H - F

- Termički detektor
- Registruje temperature do 60°C
- EN54 odobren od LPCB
- Široki naponski opseg 10.5V – 33V
- Estetski diskretan
- Moćne perfomanse i pouzdanost
- Dizajniran za brzu instalaciju
- Integrisane alarmne LED
- Daljinska konekcija za LED
- Nezavisno ožičavanje polariteta

KILSEN NK 704

- Mikroprocesorska centrala za 4,6,8 ili 16 konvencionalne zone
- Razvijen za rad sa Kilsenovim javljačima
- kompatibilan sa detektorima većine proizviđača
- poseduje dve kontrolisane linije za sirene i dva beznaponska
relejna kontakta (alarm i smetnja)
- Opciono se može proširiti RB404 ili SB404 modulima
- Tri nivoa pristupa, detektuje razliku između alarma sa ručnog javljača ili automatskog javljača u istoj zoni 
- Upravljanje funkcijskim tasterima proizvoljan izbor jezika prednje ploče
- Po EN54:2 standardu
- Dimenzije 297 x 307 x 105 mm

KILSEN DETEKTOR KL 731

- 8 kontrolisanih i balansiranih zona
- Napon napajanja230 Vac ±10%
-  RS485 bus
- Opremljen za dve 12 V 7 Ah baterije
- Dimenzije 354x280x100 mm
- Težina (bez baterija) max. 4,5 Kg
- Do 32 detektora po zoni
- Gasna zona kompaktibilna sa  4 – 20 mA gas detektorima
- Nadgledani požarni izlazi za aktivaciju telefonske dojave
- Programabilni open – kolektor izlazi
- Dan/Noć mod
- 50 poslednjih logovanja se može videti preko PC računara
- Komanda za utišavanje sirena

KILSEN DETEKTOR KL 710

- Konvencionalni termodiferencijalni detektor požara
- Dve lampice za indikaciju stanja detektora i mehanizam
za zatvaranje detektora u podnožju
- Podnožje se posebno naručuje
- ABS plastika bela
- Dimenzije 45x99mm
- Napajanje: 18-28VDC, Mirna struja: 70µA, Alarmna struja < 100mA

Strana 1 2