EKO ALARM
ADRESABILNA DOJAVA POŽARA

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.
Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem "adresabilan" to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran. Eko Alarm Vam nudi široku paletu centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za adresabilnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo. Za dodatne informacije posetite našu kontakt stranu.

Strana 1 2 3 4
NITTAN CENTRALA

- 1 - 6 petlji
- Nittan Evolution protokol
- 254 adresa i 32 zone po petlji
- 1524 adresa i 192 zone po 6 petlji
- Lagano adresiranje detektora uz pomoć ručnog programatora
- Full auto-learn capability
- Totalno fleksibilni mrežni kapacitet uz pomoć RS485
- Apsolutna sigurnost mreže
- Multiprocesorski dizajn dozvoljava potpuno full EN54 uklapanje
- Dve potpuno nadgledane alarmne petlje
- 4 proframabilna relejna izlaza
- RS232 izlaz

VOYAGER CENTRALA

- 1 - 2 petlje
- Uklapanje sa EN54  2 i 4
- Potpuno uklapanje sa Apollo XP95 Discovery compatibility
- Automatsko prepoznavanje  Apollo or CEL centrala
- Razvijen mod menjanja opcija dodeljivanjem dan/noć i specijalnih grupa
- Softverski paket baziran na Windows-u
- 500mA izlaz po petlji sa visoko stabilnom naponskom platformom

CENTRALA MX 4400

- 240x64 Grafički LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- LED Indikatori 3 Crvena (2 x Požar, 1 x Alarm), 1 Zeleni  (Napajanje) & 12 Žutih (Greške & Sistem)
- Kontrolna alfa numerička tastatura, navigacioni taster ii sistemski tasteri za reset i mute
- Protokoli  Hochiki ESP, Apollo XP95 i Discovery & Nittan Evolution
- 1 – 4 petlje  Expandable via individualnih plug-in  drijvera petlje
- 500mA izlaz po petlji
- Napajanje 1 x 24v 500mA
- Kapacitet baterije 24v 18 Ah unutrašnje 24v 48Ah spoljašnje

DETEKTOR EV - P

- Evolution FSK protocol
- RIL i osnovni kontrolni izlazi
- 360° LED za indikaciju
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 5.2 mA struja u alarmnom režimu

DETEKTOR EV - PH

- Evolution FSK protocol
- RIL i osnovni kontrolni izlazi
- 360° LED za indikaciju
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 5.2 mA struja u alarmnom režimu
- Optički i termički (54°C) detektor u jednom

DETEKTOR EV - DP

- Evolution FSK protocol
- RIL i osnovni kontrolni izlazi
- 360° LED za indikaciju
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 5.2 mA struja u alarmnom režimu
- Dual optička tehnologija smanjuje lažne alarme

DETEKTOR EV - DPH

- Evolution FSK protocol
- RIL i osnovni kontrolni izlazi
- 360° LED za indikaciju
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 5.2 mA struja u alarmnom režimu
- Dual optička tehnologija smanjuje lažne alarme
- Dual optičko/termički detektor
- A1R (54°C) termički detektor

DETEKTOR EV - PS

- Evolution FSK protocol
- RIL i osnovni kontrolni izlazi
- 360° LED za indikaciju
- Optički detektor sa ugrađenom sirenom i dual line SCI
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 5.2 mA struja u alarmnom režimu (uključen LED)
- 2.3 mA struja u alarmnom režimu (uključen SDR)
- Izlaz namenjen za EV-PSBCN

DETEKTORI EV - H - A1R i EV - H - CS 

- Evolution FSK protocol
- RIL i osnovni kontrolni izlazi
- 360° LED za indikaciju
- Termički detektor za 54°C i 92°C
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 5.2 mA struja u alarmnom režimu

Strana 1 2 3 4