EKO ALARM
ADRESABILNA DOJAVA POŽARA

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.
Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem "adresabilan" to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran. Eko Alarm Vam nudi široku paletu centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za adresabilnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo. Za dodatne informacije posetite našu kontakt stranu.

Strana 1 2 3 4
BENTEL DETEKTOR 5251 REM

- Reaguje na porast temperature
- Adresabilno – analogna komunikacija
- Opcija daljinskog LED-a
- Dva alarmna LED-a obezbeđuju vidljivost od 360°
- Vrlo niska struja u mirnom režimu
- Stabilna komunikaciona tehnika sa visokom imunosti na smetnje
- Tamper otpornik
- Ugrađen test prekidač
- Testiran i odobren za EN54

BENTEL DETEKTOR 2251 HTEM

- Fiksna alarmna temperatura (78 °C)
- Adresabilno – analogna komunikacija
- Opcija daljinskog LED-a
- Dva alarmna LED-a obezbeđuju vidljivost od 360°
- Vrlo niska struja u mirnom režimu
- Stabilna komunikaciona tehnika sa visokom imunosti na smetnje
- Tamper otpornik
- Ugrađen test prekidač
- Testiran i odobren za EN54

ZETA SP 64

- Napon napajanja 230V AC +/- 10%
- Sistemski napon 24V DC (nominalni)
- Broj petlji: 1
- Do 64 detektora po petlji
- 4 zone
- Moguće je spojiti isključivo adresabilne sirene na izla za sirenedresabine sirene
- Izlaz za greške 28V
- Požarni izlaz 28V (relej)
- Radna temperatura -0°C to 50°C
- Dimenzije 355 X 275 X 100mm
-Težina 3.5 KG

ZETA DETEKTOR FEAHHE2000

- Termički detektor sa fiksnom temperaturom
- Radni napon 17 – 28 V DC
- Mirna struja 520μA
- Alarmna struja 2.4mA
- Radna temeratura -10°C to +50°C
- Maksimalna vlažnost vazduha od 95%
- Alarmni uslov: Podešena temperature okidanja do 90°C
- Pokriva do 50 m2

ZETA DETEKTOR FEAOE2000

- Optički detektor
- Radni napon 17 – 28 V DC
- Mirna struja 480μA
- Alarmna struja 2.4mA
- Radna temeratura -10°C to +50°C
- Maksimalna vlažnost vazduha od 95%
- Pokriva do 100 m2

ZETA HCP - E

- Brz odziv
- Statusni LED
- LPCB odobren za EN54
- Odgovarajuči nelomljivi elementi po standardima
- Moderan dizajn
- Adresiran pomoću TCH – ručnog programatora

ZETA PE6 PREMIER ELITE

- Napon napajanja 230V AC +/- 10%
- Sistemski napon 29V DC (nominalni)
- Broj petlji: 1
- 6 zona
- Izlaz za greške 1 relej 1A
- Požarni izlaz 1 relej 1A
- Izlaz za sirene 2 X 400mA @ 24V DC
- Radna temperatura -0°C to 50°C
- Dimenzije 355 X 275 X 100mm
- Težina 3.25 KG

ZETA FEOE2000

- Optički detektor
- Radni napon 9 – 33V DC 
- Mirna struja 65μA
- Alarmna struja 53mA
- Radna temeratura -10°C to +50°C
- Maksimalna vlažnost vazduha od 95%
- Pokriva do 100 m2

ZETA FEFHE2000

- Termički detektor sa fiksnom temperaturom
- Radni napon 9 – 33 V DC
- Mirna struja 40μA
- Alarmna struja 34mA
- Radna temeratura -10°C to +50°C
- Maksimalna vlažnost vazduha od 95%
- Alarmni uslov: Podešena temperature okidanja do 90°C
- Pokriva do 50 m2

ZETA ZT-CP1

- Radni napon 9 – 33 V DC
- Mirna struja 0μA
- Alarmna struja 35mA
- Radna temeratura -20°C to +50°C
- Maksimalna vlažnost vazduha od 95%

Strana 1 2 3 4