EKO ALARM
ADRESABILNA DOJAVA POŽARA

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.
Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem "adresabilan" to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran. Eko Alarm Vam nudi široku paletu centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za adresabilnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo. Za dodatne informacije posetite našu kontakt stranu.

Strana 1 2 3 4
SIRENA EV – ABS

- Evolution FSK protocol
- Adresirani DIL prekidač
- Radni napon 20V – 35V
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 3 – 6 mA struja u alarmnom režimu
- Dostupno u crvenoj i beloj boji

SIRENA EV –SB

- Evolution FSK protocol
- Kombinacija sirene i signalizacije
- Dostupan sa i bez ugrađenog SCI
- Radni napon 20V – 35V
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 5 – 10  mA struja u alarmnom režimu

LABOR STRAUSS BC216-1/INT1

- Modularna kompaktna centrala
- 2 petlje
- 128 detektora po petlji sa maksimalnih 144 detektora u obe
- ADM ili ADMPRO inteligentnoj
- Lako rukovanje preko prednjeg panela
- Memoriju za preko 500 događaja
- Odvojeno optičko pokazivanje stanja pogona, alarma, smetnji, aktiviranih komandi,tehničke dojave, isključenja, ispitivanja energetskih smetnji, sistemskog stanja i stanja   
  odobrenja.
- 16 slobodnoprogramirajućih izlaza
- Dva integrisana serijska interfeisa
- Integrisani INFO BUS
- Priključak za vatrogasnu opslužnu jedinicu
- Priključak inteligentni paralelni tabulo
- Priključak za serijski printer

LABOR STRAUSS DETEKTOR 100/IM 1151E

- Optički detektor
- Pogonski napon Napajanje preko dojavne linije (zona)
- Potrošnja struje 40μA (u mirnom režimu)
- Temperatuara okoline 0°C do +50°C
- Vlažnost vazduha 10 do 93 % vlage
- Radioaktivnost i preparat Am 241 ; 0,5 mikro ciria (18,5kBq)
- Dimenzije 103 x 42 (mm)
- Boja krem
- Težina 104g

LABOR STRAUSS DETEKTOR 200/WM 5251EM

- Termički detektor  
- Pogonski napon Napajanje je preko petlje Potrošnja
- Struje max. 200μA (u mirnom režimu)
- Osetljivost max. 58°C
- Temperatura okoline -10°C do +43°C
- Relativmna vlažnost vazduha 10 – 93 % (vlage)
- Dimenzije 103 x 41 (mm)
- Boja krem
- Težina 150g

BENTEL FIRECLASS 200

- Dve analogne petlje sa po 99 adresabilnih senzora i modula
- Automatski uređaj za drift kompezaciju
-1 konvencionalna petlja za 30 detektora i neograničen broj alarmnih tastera
- 16 kompletno programabilnih softerskih zona
- 16 alarmnih izlaza (open collector), jedan po zoni
- 1 alarmni izlaz (relej) i utišavanje
- 3 kontrolisana alarmna izčaza (releji) totalno programabilni sa mogućnošću proširenja do 16 preko FC200/6OUT modula
- 1 alarmni izlaz (relej) napajanja
- RS485 interface za povezivanje do 8 FC200/REP prenosnika
- RS232 serial printer interface, manipulisan preko kontrolnog panela ili PC računara za r upload i download
- Pamti 200 događaja

BENTEL HS 900

- Radni napon 19 ÷ 32 Vdc
- Mirna struja 135 mA
- Alarmna struja 90 mA
- Zvučni izlaz visok/nizak nivo zvuka 87±3dB/100±3dB @ 3m
- Osvetljenost 60 cd
- Dimenzije 126x132x53 mm
- Radna temperatura 5 ÷ 40 °C
- Težina 245 gr

BENTEL MPC 900

- Bentel protocol
- Adresirani DIL prekidač
- Resetabilni plastični element
- Radni napon 20V – 35V
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 2.2 mA struja u alarmnom režimu
- Crveni  LED za indikaciju

BENTEL 2251 EM

- Nisko profilni dizajn
- Adresabilno – analogna komunikacija
- Opcija daljinskog LED-a
- Dva alarmna LED-a obezbeđuju vidljivost od 360°
- Vrlo niska struja u mirnom režimu
- Stabilna komunikaciona tehnika sa visokom imunosti na smetnje
- Tamper otpornik
- Ugrađen test prekidač
- Testiran i odobren za EN54

BENTEL DETEKTOR 5251 EM
- Fiksna alarmna temperatura (58 °C)
- Adresabilno – analogna komunikacija
- Opcija daljinskog LED-a
- Dva alarmna LED-a obezbeđuju vidljivost od 360°
- Vrlo niska struja u mirnom režimu
- Stabilna komunikaciona tehnika sa visokom imunosti na smetnje
- Tamper otpornik
- Ugrađen test prekidač
- Testiran i odobren za EN54
Strana 1 2 3 4