EKO ALARM
ADRESABILNA DOJAVA POŽARA

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.
Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem "adresabilan" to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran. Eko Alarm Vam nudi široku paletu centrala, detektora, sirena, modula i ostale opreme vezane za adresabilnu dojavu požara, a na ovoj stranici je predstavljen samo jedan deo. Za dodatne informacije posetite našu kontakt stranu.

Strana 1 2 3 4
DETEKTOR EV - UV

- Evolution FSK protocol
- Adresirani DIL prekidač
- Crveni  LED za indikaciju
- UV detektor plamena
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 2.2 mA struja u alarmnom režimu

DETEKTOR EV -MCP2

- Evolution FSK protocol
- Adresirani DIL prekidač
- Resetabilni plastični element
- Radni napon 20V – 35V
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 2.2 mA struja u alarmnom režimu
- Crveni  LED za indikaciju

DETEKTOR EV -MCP2 WP

- Evolution FSK protocol
- Adresirani DIL prekidač
- Resetabilni plastični element
- Radni napon 20V – 35V
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 2.2 mA struja u alarmnom režimu
- Crveni  LED za indikaciju

PODNOŽJE SCI - 5

- Izolator petlje
- S/C izolator
- 300 µA struja u mirnom režimu
- 15 mA struja u alarmnom režimu
- Žuti  LED za indikaciju

PODNOŽJE STB – 4SE – SW - EV

- Podnožje za EV detektore

MODUL EV – AIN1

- Višestruka funkcija selektovanja pomoću DIL prekidača
- 2 ulazne petlje
- Adresirani DIL prekidač
- Radni napon 15V – 35V
- 600 µA struja u mirnom režimu
- 1.5 - 7 mA struja u alarmnom režimu
- Crveni  LED za indikaciju

MODUL EV – AIO21

- Višestruka funkcija selektovanja pomoću DIL prekidača
- 2 ulazne petlje
- Adresirani DIL prekidač
- Relejni kontakti na 2A i 2V
- Radni napon 15V – 35V
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 2.5 mA struja u alarmnom režimu
- Crveni  LED za indikaciju

MODUL EV – AIN2

- Višestruka funkcija selektovanja pomoću DIL prekidača
- 2 ulazne petlje
- Adresirani DIL prekidač
- Radni napon 15V – 35V
- 200 µA struja u mirnom režimu
- 2.5 mA struja u alarmnom režimu
- Crveni  LED za indikaciju

MODUL EV – SM

- Podrška za jednu zonu konvencionalnih sirena ili svetiljki
- Zahteva eksterni PSU
- Modul nadgleda eksterni PSU zbog polariteta i greške O/P
- Osigurač od 1A
- Crveni  LED za indikaciju

Strana 1 2 3 4